Rosácea


Este padecemento é moi frecuente en Galicia. De feito, a forma máis leve de rosácea: a cuperose -tendencia ó rubor e ás veíñas finas nas fazulas e no nariz- é moi habitual entre as persoas de pel branca e pelo loiro.
En realidade, o termo "rosácea" vén sendo unha abreviatura de "acne rosácea", xa que, aínda que distinta da acne xuvenil, poden tamén aparecer grans vermellos e de pus, dando lugar a distintos tipos de rosácea: rosácea telanxiectásica, pápulo-pustulosa, cuperose simple, rinofima, "nariz vermello", etc.
No manexo da rosácea é moi importante a fotoprotección diaria -verán e inverno- e evitar os factores desencadeantes ou que faciliten o rubor facial: exceso de sol e calor, comidas picantes, ambientes cargados, exceso de alcol, etc.
Na forma pápulo-pustulosa é moi eficaz o tratamento antibiótico tópico ou oral, como vemos aquí.

En cambio, cando predominan as veas, o roxo ou o nariz vermello é máis eficaz o tratamento con:

LÁSER DE COLORANTE PULSADO
CONSELLOS PARA A ROSÁCEA