Lunar bo ou lunar malo?


O melanoma é o tumor cutáneo máis agresivo. É potencialmente mortal, pero detectado nas fases iniciais é curable coa simple extirpación en practicamente o cento por cen dos casos.
Para distinguir un melanoma dun lunar convén ter en conta a forma, a simetría e o tempo de evolución. Ante a dúbida, debe acudir sempre ó experto: o dermatólogo. A regra de ABCDE que aparece a continuación é moi útil: as manchas da esqueda son benignas, son lunares; as da dereita son malignas: son melanomas!

 


Para as persoas que teñen decenas e decenas (mesmo centos) de lunares tamén é importante ter en conta a regra do "patiño feo", que vemos arriba. Se todos os lunares son bastante homoxéneos en forma, tamaño e cor pero existe un deles que é especialmente negro (o patiņo feo) podemos estar ante un melanoma. Na situación contraria están as persoas que non teñen ningún lunar e tan só un, negro, e habitualmente nunha perna: tamén ese pode ser un melanoma.