Depilación láser e fotodepilación


Denomínase "depilación láser" a que se realiza con luz coherente e dunha única lonxitude de onda. O termo "fotodepilación" resérvase para a depilación por luz pulsada intensa, que é un tipo de luz non coherente e de varias lonxitudes de onda. En realidade, esta distinción é algo artificial desde un punto de visa práctico.
A normativa sanitaria europea esixe que os aparellos láser tipo IV (entre os que están os utilizados para a depilar) deben ser usados por un "médico ou baixo a supervisión directa dun médico...". Na Clínica Dermalar dispoñemos de ambos tipos de tratamento: un láser de díod(Primelase) de alexandrita (GentleLase, de Candela) e unha luz pulsada de alta potencia (Lux-R de Palomar) que solemos recomendar ir alternando nas sucesivas sesións e útiles para todo tipo de pelo (salvo os brancos, inmunes a calquera láser).
As principais contraindicacións destes tratamentos son o embarazo, as enfermidades fotosensibilizantes ou a toma de medicamentos que faciliten a reacción coa luz.